5 Sebab Masuk Neraka Walaupun Rajin Dan Tekun Menunaikan Solat. Masyallah No 1 Kita Selalu Buat.

Author:

Ketika hari perhitungan amal nantinya pada hari kiamat nantinya, perkara yang pertama kalinya akan dihisab adalah solat.

Hal semacam ini tunjukkan begitu utamanya beribadah yang satu ini. Didalam Al-Quran, perintah yang paling sering Allah katakan adalah perintah mengenai solat. Ada banyak ayat yang memerintahkan kita untuk tetap membangun solat.

Dalam satu hadis, Rasulullah bersabda, “Sebenarnya pertama kalinya yang dihisab (di tanya serta disuruh pertanggungjawaban) dari seluruh amalan seseorang hamba di hari kiamat nantinya adalah solatnya. Apabila solatnya baik jadi beruntunglah ia dan bilamana solatnya rosak, sungguh kerugian menimpanya.” (HR. Tirmidz).

Oleh itu, begitu utama untuk kita untuk tetap membangun solat. Tetapi, pada zaman yang telah moderen sejenis saat ini ini nampaknya banyak orang yang telah mula melihat remeh solat. Bahkan juga cuma lantaran satu alasan yang remeh saja, seorang boleh dengan mudah meninggalkan solat.

Bahkan juga saat ini banyak orang yang menganggap kalau solat itu cuma untuk kebiasaan beribadah semata. Ada pula seorang yang melakukan solat lantaran sangat terpaksa serta lain sebagainya. Beberapa hal sejenis berikut penyebabnya seorang yang rajin solat tetapi masuk neraka, lantaran dalam melakukan beribadah itu mereka tak dengan tutorial ikhlas meperbuatnya.

Serta di bawah ini terdapat banyak kelompok orang yang rajin solat tetapi masuk neraka.

1. Solat tetapi Suka Berbohong, Berdusta adalah satu diantara dosa besar serta diancam siksa yang pedih di akhirat nantinya. Dizaman sejenis ini, kebohongan nampaknya telah jadi satu rutin di kelompok orang-orang. Walau sebenarnya, sekecil apa pun satu pembohongan bakal tetaplah dikira sebagai dosa besar.

Walau ada seorang yang rajin solat serta melaksanakan ibadah, tetapi bila lisannya suka berbohong jadi solat serta ibadahnya bakal percuma semata. Lantaran pembohongan itu bakal menafikan amal-amalnya. Apabila ia mati dalam keadaan tak bertaubat pada Allah, jadi dia bakal dimasukkan dalam neraka.

Allah SWT berfirman: “Sebenarnya yang mengada-adakan kebohongan, hanya beberapa orang yg tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, serta mereka tersebut beberapa orang pendusta.” (QS. An-Nahl ayat 105)

Berbohong tunjukkan satu diantara ciri dari kumpulan beberapa orang yang munafik. Untuk tersebut kenapa kita sebagai umat Islam harus menjauhi yang namanya aksi dusta, kerananya dapat menyengsarakan kita baik didunia serta di akhirat.

2. Solat tetapi Minum Minuman Keras, Hal semacam ini sering kita temui dikalangan orang-orang, banyak sekali orang yang meperbuat solat tetapi suka meminum minuman keras. Ini mengakibatkan bila menganggap solat cuma untuk satu kebiasaan semata,

Sehingga dalam melakukannya tak diimbangi dengan hati yang ikhlas. Minuman keras adalah semua type minuman yang memabukkan. Serta minuman sejenis ini begitu dilarang oleh agama Islam. Banyak, orang yang solat belum pasti boleh terlepas dari minuman keras (khamr).

Rasulullah sendiri berkata kalau tiap-tiap minuman keras itu adalah induk dari semua jenis kejahatan, bahkan juga Rasulullah juga melarang tiap-tiap muslim untuk mendekati khamr, terlebih meminumnya. Baik sedikit atau banyak, khamr adalah barang haram yang tidak boleh diambil oleh orang yang beragama Islam.

Rasulullah juga melaknat beberapa orang yang berkaitan dengan minuman keras (khamr), oleh itu sebagai umat Islam harus hukumnya untuk elakkan arak serta menjauhinya. Serta dia kembali bertaubat bila pernah meminumnya, lantaran walau shalatnya rajin, namun bila suka meminum arak jadi neraka bakal jadi tempat kembalinya.

Rasulullah bersabda, “Barangsiapa minum khamr, pasti Allah berikan minum padanya dari air panas neraka Jahannam” (HR. Al Bazzar)

3. Solat tetapi Yakin Dukun, Orang yang solat tetapi ia yakin dengan dukun atau tukang ramal adalah satu diantara orang yang boleh disebutkan solat tetapi ia masuk neraka. Sejenis kita kenali, dukun adalah orang yang mengakui kalau dia tahu perkara-perkara ghaib serta tersembunyi.

Dalam hadis kisah Imam Muslim, orang yang yakin pada dukun makan shalatnya akan tidak di terima sepanjang 40 hari. Diluar itu, yakin dengan dukun adalah termasuk juga dalam kumpulan dosa besar.

Lantaran cuma Allah sajalah Yang Maha Tahu semua suatu hal. Yakin pada dukun boleh juga digolongkan sebagai aksi musyrik, lantaran dukun itu adalah orang yang bersekutu dengan bangsa jin. Apabila kita memercayainya, jadi kita bakal diserang dosa syirik.

Oleh itu, bila ada orang yang solat tetapi meyakini dukun, benda pusaka, serta lain-lain, jadi ia bakal terancam dosa yang begitu besar.

Rasulullah bersabda, “Barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun lalu ia membetulkan apa yang dikatakannya itu, jadi sebenarnya ia telah inhkar pada apa yang telah di turunkan pada Nabi Muhammad SAW” (HR. Abu Dawud, at Turmudhi serta Ibnu Majah)

4. Solat Namun Suka Menyampaikan keburukan Orang Lain. Allah SWT berfirman, “Apakah yang memasukkan anda ke dalam Saqar (neraka)?” Mereka menjawab: “Kami dulu tak termasuk juga beberapa orang yang kerjakan solat, serta kita tak (juga) berikan makan orang miskin, serta adalah kita mengulas yang batil,

Selari dengan beberapa orang yang membicarakannya, serta adalah kita mendustakan hari pembalasan, hingga datang pada kita kematian “. Jadi tak mempunyai matlamat lagi untuk mereka syafa’at dari beberapa orang yang membahagikan syafa’at. “(QS. Al-Muddaththir ayat 42-48)

Dalam ayat di atas, satu diantara penyebabnya orang masuk neraka adalah lantaran sukai mengulas ketidak lebih baikan orang lain. Orang yang membina solat, tetapi suka mengulas kejelekan orang lain jadi ia bakal diletakkan di dalam neraka Saqar.

Allah melarang kita untuk mengulas aib orang lain, Allah berfirman: “Hai beberapa orang yang beriman, jauhilah banyak purba-sangka (keraguan), lantaran beberapa dari purba-sangka itu dosa. Serta jangan sampai mencari-cari ketidak lebih baikan orang serta jangan sampai kamu mengumpat keduanya.

Adakah seseorang di antara anda yang suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Jadi tentunya anda terasa jijik padanya. Serta bertakwalah kepada Allah. Sebenarnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. ” (QS. Al-Hujurat ayat 12)

5. Solat tetapi Meremehkan Anak Yatim, Beberapa orang yang solat tetapi meremehkan anak yatim adalah termasuk juga dalam kumpulan beberapa orang yang mendustakan agama. Hal semacam ini telah terang diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Ma’un.

Jadi, orang yang solat tetapi tidak ingin membantu orang miskin, meremehkan anak yatim, serta malas membantu sesama adalah termasuk juga dalam beberapa orang yang celaka. Hingga, walaupun ia pakar beribadah jadi ia boleh juga masuk ke neraka lantaran ia mensia-siakan anak yatim. Wallahu a’lam

Leave a Reply

error: Content is protected !!