Ini Yang Akan Ikut Masuk Jika Anda Tidak Membaca Doa Ketika Masuk Rumah. Masyaallah.

Author:

Sangat mudah bukan untuk mengucapkan doa masuk rumah. Semoga kita tidak menjadi insan yang sombong sehingga lupa untuk berdoa ketika memasuki rumah.

Manusia kerap kali tergesa-gesa ketika masuk ke dalam rumahnya. Tidak jarang, kebanyakan diantara kita lupa membaca doa. Kebiasaan ini terkesan biasa, bahkan yang banyak melakukannya justeru anak-anak yang belum mengerti faedahnya.

Tahu kah Aanda jika ada hal yang luar biasa ketika memasuki rumah dengan membaca doa? Ternyata, syaitan yang sentiasa mengganggu manusia tidak akan boleh masuk ke dalam kediaman manusia yang pintunya dibuka dengan doa.

Namun hal sebaliknya terjadi ketika manusia lupa membaca doa masuk rumah, syaitan boleh mendapatkan tempat untuk bermalam dan sesukanya membuat iman pemilik rumah menjadi lemah.

Syaitan memang sentiasa ingin mengikuti manusia untuk melemahkan iman. Dimana pun berada, menjadi kesempatan untuk membisikkan ke dalam hati hal-hal yang berkaitan dengan keburukan. Termasuk juga saat manusia berada di dalam rumahnya.

Namun hal ini tidak akan terjadi jika manusia mau membaca doa ketika memasuki rumahnya. Hal ini pernah disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sabda Beliau yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.

# Dari Jabir bin ‘Abdillah, ia pernah mendengar Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, yang artinya:

“Jika seseorang memasuki rumahnya lantas ia menyebut nama Allah saat memasukinya, begitu pula saat dia makan, maka syaitan pun berkata (pada teman-temannya), “Kalian tidak ada tempat untuk bermalam dan tidak ada jatah makan.”

Ketika dia memasuki rumahnya tanpa menyebut nama Allah ketika memasukinya, syaitan pun mengatakan (pada teman-temannya), “Saat ini kalian mendapatkan tempat untuk bermalam.” Ketika dia lupa menyebut nama Allah saat makan, maka syaitan pun berkata, “Kalian mendapat tempat bermalam dan jatah makan malam.” (HR. Muslim no. 2018).

Lantas apakah lafaz doa yang harus diucap ketika memasuki rumah?

“Dari Abu Malik Al Asy’ari, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

“Jika seseorang memasuki rumahnya, maka ucapkanlah ‘Allahumma inni as-aluka khoirol mawlaji wa khoirol makhroji, bismillahi walajnaa wa bismillahi khorojnaa wa ‘alallahi robbinaa tawakkalnaa’

(Ya Allah, aku memohon pada-Mu kebaikan ketika masuk dan keluar dari rumah. Dengan nama Allah, kami masuk dan dengan nama Allah kami keluar dan hanya kepada Allah Rabb kami, kami bertawakkal). Lalu hendaklah mengucapkan salam pada keluarganya.” (HR. Abu Daud no. 5096. )

Namun, Al Hafizh Abu Thohir mengatakan jika sanad hadis di atas dho’if. Syaikh Al Albani mendho’ifkan hadits ini. Kesimpulannya, hadis ini adalah hadis yang lemah.

Lalu, apa doa yang seharusnya dibaca? Ternyata doa nya cukup singkat dan sering sekali kita ucapkan.

Dari Anas bin Malik –radhiyallahu ‘anhu-, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata padanya,

“Wahai anakku, jika engkau memasuki rumah dan menemui keluargamu, ucapkanlah salam biar datang berkah padamu dan juga pada keluargamu.” (HR. Tirmidzi no. 2698. Al Hafizh Abu Thohir

mengatakan bahawa sanad hadis ini dho’if. Namun Syaikh Al Albani merujuk pendapatnya dan menshahihkan hadis ini dalam Shohih Al Kalim 47).

Hal ini juga dijelaskan dalam Alquran yakni Q.S An-Nur 61 yang artinya:

“Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah- rumah (ini) hendaklah kamu memberi salam kepada (penghuninya yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik.” (QS. An Nur: 61).

Sangat jelas dari keterangan ayat di atas bahwa cukup dengan mengucapkan salam yakni “Assalamu’alaikum warahmatullahi wabaraktuh” (semoga keselamatan, kesejahteraan dan keberkahan tercurah kepada engkau), lalu dijawab dengan “wa’alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh” (Dan kamu juga).

Sangat mudah bukan untuk mengucapkan doa masuk rumah? Semoga kita tidak menjadi insan yang sombong sehingga lupa untuk berdoa ketika memasuki rumah. Terimakasih sudah membaca dan semoga bermanfaat.

Hikmah Mengucapkan Salam Ketika Masuk Rumah – Habib Ali Zaenal Abidin al-Hamid

Leave a Reply

error: Content is protected !!