Munculnya Binatang Ini Sebagai Petanda Bahawa Semakin Dekat Kiamat. Dabbah Binatang Yang Mempunyai Kuasa.

Author:

Kiamat adalah misteri yang hanya Tuhan yang mengetahui kapan terjadinya. Meski demikian, Allah memberikan petunjuk kepada umat manusia tentang tanda-tanda kehadiran kiamat tersebut. Salah satu yang menjadi petanda akan datangnya kiamat adalah munculnya binatang yang bernama Dabbah.

Datangnya binatang Dabbah adalah petanda lain diantara petanda lain yang paling terkenal, yaitu matahari terbit yang dari barat.

Binatang ini bernama Dabbah dan berkali-kali disebut Rasulullah SAW sebagai salah satu tanda dekatnya kiamat. Selain Itu, Allah juga pernah menyebut Dabbah dalam Alquran.

“Apabila perkataan telah jatuh atas mereka, Kami keluarkan seekor dabbah (binatang) dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka, bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat Kami.” (An-Naml: 82)

Dabbah disebut-sebut sebagai binatang melata yang keluar dari bumi, ia bisa berbicara kepada manusia dan memilah-milah mana mukmin dan mana kafir.

Rasulullah SAW mengatakan jika Dabbah ini adalah salah satu pengingat manusia untuk segera bertaubat. Sebab, ada beberapa petanda yang jika muncul maka pintu taubat akan ditutup. Salah satu diantara tanda ditutupnya pintu taubat tersebut adalah munculnya Dabbah.

“Ada tiga perkara yang jika keluar maka tidak akan berguna lagi keimanan orang yang belum beriman sebelumnya; atau belum mengusahakan kebaikan yang dilakukan dalam keimannya. Ketiga perkara itu adalah: terbitnya matahari dari barat, Dajjal dan binatang bumi.” (HR. Muslim)

Beliau juga pernah menyampaikan sabdanya: “Bersegeralah kalian beramal (sebelum datangnya) enam perkara… (beliau menyebutkan di antaranya) dabbah.” (HR. Muslim).

Dabbah yang muncul tersebut akan mampu berbicara kepada manusia dan kemudian menempelkan tanda atau cap kepada wajah-wajah manusia. Ia memberikan tanda pembeda antara orang beriman dan kafir. Tanda untuk orang yang beriman adalah wajah yang bercahaya, sedangkan yang tidak, tandanya diberikan dibagian hidung sebagai tanda kekufurannya.

Disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan dalam Majma’uz Zawaid VIII/ 7-8, dari Hudzaifah bin Asid secara marfu’, bahwa Dabbah akan muncul dari Mekkah, keluar dari Masjid paling mulia. Kemunculannya membuat bumi bergetar.

“Dabbah akan keluar dari masjid yang paling besar, tatkala mereka (sedang duduk-duduk tiba-tiba bumi bergetar) ketika mereka sedang demikian tiba-tiba bumi terbelah.”

Banyak selisih pendapat mengenai rupa dari bintang ini.

Wallahualam bishawab.

Sumber: http://kitaviral.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!